Cennik audytu energetycznego


Zajmujemy się  wykonaniem audytów energetycznych budynków. Audyty energetyczne wykonujemy z uwzględnieniem wytycznych programu priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz innych programów dofinansowujących termomodernizację budynku. Audyt jest zgodny z zapisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 223/2008 poz. 1459) oraz z rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy audytu energetycznego i remontowego (Dz.U. 43/2009, poz.346) ze zmianami (Dz.U. z 2015r. poz. 1606).


KOSZT AUDYTU jest uzależniony od powierzchni użytkowej budynku oraz zakresu planowanych do wykonania prac modernizacyjnych.

  • 900 zł – budynek o powierzchni użytkowej większej niż 90m2;
  • 1000 zł – budynek o powierzchni użytkowej 90-150m2;
  • 1200 zł – budynek o powierzchni użytkowej większej niż 150m2.

Dodatkowo doliczamy 20% ceny audytu w przypadku braku dokumentacji projektowej budynku.

Wszystkie ceny podane są NETTO

 

 

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

audyt energetyczny

CZYSTE POWIETRZE – ile mogę zyskać?